ปัญญาดี
มีคุณธรรม
สร้างสรรค์สังคม

Banner (32)
Banner (25)
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

คนเก่งสาธิต

คู่มือนักเรียน-2566
ปฏิทินโรงเรียน-2566
แผนพัฒนา 2564-2568
แผนปฏิบัติการ-2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
181/9 ถนน เจริญประดิษฐ์ ตำบล รูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131

Scroll to Top