เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2567

  • สมัครสอบคัดเลือกเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4
  • สมัครทดสอบความรู้ทางวิชาการ สำหรับนักเรียน ป.4 ป.5
    และ ม.1 ม.2
  • ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย. – 1 พ.ย. 2566
Slide 1
Slide 2
Slide 3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
คู่มือครู นักเรียน และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2566
แผนพัฒนาโรงเรียน ปีงบประมาณ 2564-2568
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
181/9 ถนน เจริญประดิษฐ์ ตำบล รูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131

Scroll to Top