ผู้ชนะการเสนอราคา ขายทรัพย์สินทอดตลาด (โครงการวมว.)

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ขายทรัพย์สินทอดตลาด (โครงการวมว.)

ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ จำนวน ๒๖๖ รายการ

บัดนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พิจารณาผลเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เเนบมาด้วยนี้

สิ่งที่เเนบมาด้วย.

รายละเอียดประกาศ