การแข่งขันกีฬาลีลาศในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลีลาศในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 22 -30 มกราคม 2563 โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในรายการ Latin American Class A “Youth

นางสาววรยา ลิ่มกังวาฬมงคล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในรายการ Standard Class A “Youth”

นายธนพล แตกกิ่ง

และนางสาวปิญชาน์ พรหมสุทธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในรายการ Latin American Class B “Junior2”

เด็กชายสิรวิชญ์ แก้วอุทัย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

และเด็กหญิงชฌาณา อิสกันดา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3