การทดลองเปิดเรียนเเบบ On-site เต็มรูปแบบ

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
เรื่องการทดลองเปิดเรียนเเบบ On-site เต็มรูปแบบ
ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อใวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

รายละเอียดประกาศ