กิจกรรม Talent Day and Welcome to 2020

ภาพบรรยากาศ โครงการ “Talent Day and Welcome 2020” ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2563  ณ หอประชุมชั้น 5 อาคาร 49
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์

ดูภาพทั้งหมดได้ที่เพจ Satit PSU Photoclub

ภาพบรรยากาศ โครงการ Talent Day and Welcome 2020 ปีการศึกษา 2563เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2563 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โพสต์โดย Satit PSU Photo Club เมื่อ วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2020