ประกาศการงดทำกิจกรรมและงดใช้สนามกีฬา ภายในโรงเรียนในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565