โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนโครงการ SMP รุ่นที่ 2

ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนศาสน์สามัคคี อำเภอหนองจิก
โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อำเภอยะรัง
โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ อำเภอมายอ

เมื่อวันที่ 20 – 26 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุม อาคาร 49
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น