กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล 50 ปี สาธิตมินิมาราธอน 2562

กิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศลสาธิตมินิมาราธอน เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562