“ประสานมิตรเกมส์” กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยลัยสงขลานครินทร์
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์”
ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์


รับโอวาท


พิธีเปิด


กรีฑา


บาสเกตบอล ม.ต้น


บาสเกตบอล ม.ปลาย


เปตอง


ฟุตซอล ม.ต้น


ฟุตซอล ม.ปลาย


ลีลาศ


หมากกระดาน


ฮอกกี้ในร่ม