โรงเรียนสาธิตฯ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

โรงเรียนสาธิตฯ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณอาคาร 11 โรงเรียนสาธิตฯ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนร่วมลงนามถวายพระพร