คะเเนน o-net คณิตศาสตร์เต็ม 100 คะเเนน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ได้คะเเนน o-net วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะเเนน