ภาพบรรยากาศงานปีใหม่ และเลี้ยงอำลาบุคลากรลาออกจากราชการ

ภาพบรรยากาศงานปีใหม่  Hula Hula Party
Happy New Year 2020
และ งานเลี้ยงอำลาบุคลากรลาออกจากราชการ 
อ.เกียรติขจร ก่อเกียรติพิทักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
คุณกูอีรวน มาหะมะเซ็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ณ ห้องประชุม อาคาร 49  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์