กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ สทป. จัดร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้จรวดประดิษฐ์ดินขับเชื้อเพลิงแข็งที่ใช้น้ำตาลเป็นเชื้อเพลิง เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคใต้ ซึ่งเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 สายวิทยาศาสตร์ ชายหญิง จำนวนรวม 52 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 6 – 9 มีนาคม 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยการจัดอบรมความรู้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ มีระยะเวลาทั้งสิ้น 4 วัน 3 คืน หลังจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ความรู้จากการอบรมและได้ประดิษฐ์จรวดแล้วนั้น จะนำจรวดประดิษฐ์มายิงทดสอบขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อแข่งขันชิงรางวัล ในพิธีปิดค่ายวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตฯ มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4 คน ดังนี้

  1. นางสาวปริชญา  ภูยทธานนท์ นักเรียนโครงการ วมว.โรงเรียนสาธิตฯ
  2. นางสาวภัณฑิรา  แนวบรรทัด
  3. นายศิรเศษฐ์  สินกิตติวุฒิ
  4. นายชินกฤต  ปัตตาศิริเสนีย์

และผลการแข่งขันจรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 9 โดยมีเกณฑ์ในการตัดสินคือ คะแนนความสูง 40 คะแนน คะแนนร่มกางสมบูรณ์ 25 คะแนน คะแนนการดีดตัวของร่ม (Eject) 10 คะแนน และคะแนนการตกในพื้นที่กำหนดและสภาพของจรวด 25 คะแนน รวม 100 คะแนนเต็ม

ทีมที่ชนะเลิศ คือ ทีมจ๊าบจิงดิงโจ้ ชื่อจรวด 2PB ซึ่งมีสมาชิกทีมประกอบด้วย

  1. นายณัฐวุฒิ เบ็ญขุนทศ ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย
  2. นายยศภัทร จินดาวงค์ ร.ร.แสงทองวิทยา
  3. นายฐณภัทร ลี้เกสร ร.ร. มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
  4. นางสาวภัณฑิรา แนวบรรทัด ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์