โครงการแข่งขันทักษะความรู้และวัฒนธรรมภาษาจีน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ที่ได้รับรางวัล โครงการแข่งขันทักษะความรู้และวัฒนธรรมภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา เขตภาคใต้” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สถาบันขงจื้อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562โดยมีรายละเอียดดังนี้

รางวัลเหรียญทอง

รายการการแข่งขัน: การแข่งขันเขียนตามคำบอกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้เข้าร่วมแข่งขัน: นางสาวนาซีรา     อิสสะมะแอ  

อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม: อาจารย์ศิรินภา  บุญผ่องศรี


รางวัลเหรียญทอง

รายการการแข่งขัน: การแข่งขันเล่าเรื่องสุภาษิตจีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้เข้าร่วมแข่งขัน: นางสาวคัสลีนา  หวันสู

อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม: อาจารย์ศิรินภา  บุญผ่องศรี


รางวัลเหรียญเงิน

รายการการแข่งขัน: การแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้เข้าร่วมแข่งขัน: นายปณวัฒน์     จอมกอเลาะ  

อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม: อาจารย์ศิรินภา  บุญผ่องศรี


[contact-form-7 id=”3668″ title=”Contact form 1″]