โครงการประชาธิปไตยสีขาว และโครงการดนตรีในสวน

โครงการประชาธิปไตยสีขาว โครงการสัปดาห์การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
และโครงการดนตรีในสวน  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 
ณ ลานอเนกประสงค์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดูภาพทั้งหมดในที่เพจ