ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคาร ๖,๗,๘ และงานรื้อถอนพร้อมติดตั้งบ่อบำบัด อาคาร ๖ โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)