ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ประเทศตุรกี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ณ ประเทศตุรกี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดจ้างเหมาบริการโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ประเทศตุรกี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Scroll to Top