ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ศิริขวัญ ชิณศรี

โรงเรียนสาธิต ฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ศิริขวัญ ชิณศรี
ที่ได้รับการประเมินการเข้าสู่สมรรถนะ อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU-TPSF
“ระดับดรุณาจารย์” ❤️🙌

Scroll to Top