Author name: โ๖ะ

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการ วมว. ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการ วมว. ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) Read More »

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ จำนวน 960 ตัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ จำนวน 960 ตัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Read More »

ประกาศนักเรียนสามารถ 1.ประเมินการสอน 2.ประเมินคุณภาพการศึกษา 3.ประเมินความพึงพอในในด้านต่างๆ ของโรงเรียน

ประกาศนักเรียนสามารถ 1.ประเมินการสอน 2.ประเมินคุณภาพการศึกษา 3.ประเมินความพึงพอในในด้านต่างๆ ของโรงเรียน Read More »

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิต ฯ (

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) Read More »

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โครงการ วมว.)

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โครงการ วมว.) Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการประกวด infographic “โลหิตนี้ มีสิทธิ์ไหมจ๊ะ”

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการประกวด infographic “โลหิตนี้ มีสิทธิ์ไหมจ๊ะ” Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ จำนวน 10 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ จำนวน 10 รายการ Read More »

นางสาวนูรเดียร์นา อัลอิสฮักก์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยา

นางสาวนูรเดียร์นา อัลอิสฮักก์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 Read More »

Scroll to Top