กีฬาลีลาศเหรียญทอง 🏆แชมป์เปี้ยนแห่งประเทศไทย

เหรียญทอง
แชมป์เปี้ยนแห่งประเทศไทย


ขอแสดงความยินดีแก่นางสาวชฌาณา อิสกันดาร์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/2
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง
🏆”แชมป์เปี้ยนแห่งประเทศไทย” 🏆
ประจำปี 2565 ประเภท : Latin American Youth Class A
จากการแข่งขันกีฬาลีลาศ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
TDSA National Championships 2022
ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2565
ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร