เรื่องการเปิดเรียน ลงทะเบียน ชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา การรับ สิทธิ์ฯ เรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ logo-satit.png

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
เรื่อง การเปิดเรียน การลงทะเบียน การชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา การรับสิทธิ์ค่าอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2/2565

คลิกพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ SATIT MISS