เดินวิ่งการกุศล SATIT PSU RUN 2023

     ด้วยชมรมผู้ปกครองและครู ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) กำหนดจัดกิจกรรม “เดินวิ่งการกุศล SATIT PSU RUN 2023”
ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์
     1.เพื่อจัดกิจกรรมพบปะสมาชิกชมรมผู้ปกครองและครูฯ 
     2.เพื่อระดมทุน นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน และเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิต ฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ที่เรียนดี ทำประโยชน์ให้กับโรงเรียน ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสนับสนุนกิจกรรมสังคมเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 
     3.เพื่อสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป
     ทางชมรมผู้ปกครองและครู ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) จึงขอเชิญชวน ศิษย์เก่า, นักเรียน, ผู้ปกครอง และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมงาน

“Satit PSU Run 2023”
ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566  ณ สนามกีฬา PSU Stadium ม.อ.ปัตตานี

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระยะทาง

-ระยะ ฟันรัน 6 กิโลเมตร ค่าสมัคร 350 บาท
-ระยะ มินิ-มาราธอน 10.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 450 บาท
#VIP วิ่งระยะใดก็ได้ เสื้อพร้อมเหรียญ ค่าสมัคร 1,000 บาท

กติกาการแข่งขัน แบ่งรุ่นอายุ ชาย-หญิง
-ฟันรัน ชาย-หญิง
   +รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
   +รุ่นอายุ 16-29 ปี
   +รุ่นอายุ 30-39 ปี
   +รุ่นอายุ 40-49 ปี
   +รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป
-มินิ มาราธอน ชาย-หญิง
   +รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
   +รุ่นอายุ 19-29 ปี
   +รุ่นอายุ 30-39 ปี
   +รุ่นอายุ 40-49 ปี
   +รุ่นอายุ 50-59 ปี
   +รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

ถ้วยรางวัล : ลำดับที่ 1-5 ของทุกรุ่น
นักวิ่งชาย 50 อันดับแรก ของ FunRun และ Mini Marathorn
นักวิ่งหญิง 50 อันดับแรก ของ FunRun และ Mini Marathorn
มีของที่ระลึกจากทางฝ่ายจัดการแข่งขัน

เปิดรับสมัคร ออนไลน์ ในวันที่ 21 มกราคม ถึง 16 เมษายน 2566

สมัครได้ที่ … https://www.noksanarmmedia.com/evens/satit/
หรือ สแกนจาก QR Code
หรือ สมัครออฟไลน์ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิต ฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

สามารถติดตามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/satitpsurun

#SatitPSURun2023