สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์”

สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45
“พิบูลบำเพ็ญเกมส์”
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
โดยในครั้งนี้ทางโรงเรียนสาธิต ฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษ)
ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 6 ชนิดกีฬา ได้แก่

1. กรีฑา
2. ฟุตซอล
3. บาสเกตบอล
4. เปตอง
5. หมากกระดาน เอแม็ท
6. ฮอกกี้