วันมหิดล

วันมหิดล

24 กันยายน พ.ศ.2565


ผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนสาธิต ฯ (ฝ่ายัธยมศึกษา)
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เนื่องใน “วันมหิดล” หรือวันคล้ายวันสวรรคต
ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก