รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566


การทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566กำหนดการ

  •  สมัครออนไลน์ตั้งแต่ วันที่ 5 กันยายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565
  •  ชำระเงินภายใน วันที่ 5 กันยายน 2565 – 1 ธันวาคม 2565
  •  ประกาศเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ ภายในวันที่ 6 มกราคม 2566
    (ทั้งสอบเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิต ฯ และทดสอบความรู้ทางวิชาการ)
  •  สอบคัดเลือกเเละทดสอบความรู้ ฯ วันที่ 14 และ 15 มกราคม 2566
  •  ประกาศผลสอบคัดเลือกเเละทดสอบความรู้ฯ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566