ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัวร์โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้ ดูงาน ประเทศเยอรมัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัวร์โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้ ดูงาน ประเทศเยอรมัน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการ วมว