ประมวลภาพกิจกรรม “เก้าสนเกมส์ปีการศึกษา 2565”

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี “เก้าสนเกมส์ปีการศึกษา 2565”
ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565
ดูข้อมูลเพิมเติมเพจ เก้าสนเกมส์ปีการศึกษา 2565