ประกาศโควตานักกีฬาสาธิตสามัคคี

ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4
ประจำปีการศึกษา 2563 โดยใช้สิทธิ์โควตานักกีฬาสาธิตสามัคคี

ผลการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โดยใช้สิทธิ์โควตานักกีฬาสาธิตสามัคคี