ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนโครงการเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาฯ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
โครงการเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ.2564)
สนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียดประกาศ


ครูปานใจ แสงศิลา ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตปัตตานี
โทร. 098 – 0142799 หรือ 086 – 7466750