ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคาร 11 โรงเรียนสาธิตฯ ( ฝ่ายมัธยมศึกษา)