ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทรัพย์สินทอดตลาด สำหรับพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน 25 รายการ