ประกวดคลิปวิดีโอกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ร่วมตัดสินคลิปวิดีโอ เข้าชม กดไลค์ และแชร์
(View, Like & Share)
คลิปวิดีโอ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก
โครงการ English Social Media Channel

ชื่นชอบคลิปไหน View, Like & Share
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2565


คลิปที่ผ่านการคัดเลือก รอบแรก โครงการ English Social Media Channel
คลิกที่ชื่อคลิปวิดีโอ เพื่อเข้าชม กดไลค์และแชร์

ทีม 1   Our Lovely Saturday

ทีม 2   Peter Pan’s Journey


ทีม 3   One Day Trip @ Art Festival