ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์มนฑกาน อรรถสงเคราะห์

ขอแสดงความยินดีแก่
อาจารย์มนฑกาน อรรถสงเคราะห์
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนคณะศึกษาศาสตร์
เข้ารับการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปีพ.ศ. 2566