ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8

ดังรายการต่อไปนี้


การวาดภาพระบายสี

หัวข้อ “จินตนาการประสานภูมิปัญญา พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ ก้าวทันโลกดิจิทัล”
ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1u_EX…/view…
สนใจสมัครติดต่อ
อาจารย์ยุทธศาสตร์  นวลเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


การประกวดวาดภาพ Digital Painting

หัวข้อ “จินตนาการประสานภูมิปัญญา พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ ก้าวทันโลกดิจิทัล”
ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1ct_4wyNfid7147xYf…/view…
สนใจสมัครติดต่อ
อาจารย์ยุทธศาสตร์  นวลเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หัวข้อ “วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี”
ระดับชั้น ม.ต้น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/18F41OYIO1et9Txc0tMW…/view…
สนใจสมัครติดต่อ อาจารย์นวินดา คงภักดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

หัวข้อ “จินตนาการประสานภูมิปัญญา พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ ก้าวทันโลกดิจิทัล”
ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1apSOKAQPS94AWD5na1l…/view…
สนใจสมัครติดต่อ อาจารย์วัสลีณา  หาไม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


การแข่งขันลับสมอง ประลองปัญญา ด้วยปริศนาพะหมี

หัวข้อ “จินตนาการประสานภูมิปัญญา พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ ก้าวทันโลกดิจิทัล”
ระดับชั้น ม.ปลาย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1Ru…/view…
สนใจสมัครติดต่อ อาจารย์โซเฟีย  มะลี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


“The Changemaker Project : นำเสนอนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม”

ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1RR3wkk1ysuVZK2Zl5Ae…/view…
สนใจสมัครติดต่อ ดร.ฉัตรธิดา หยูคง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม