การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา2564

 ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และการทดสอบความรู้ทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4และประถมศึกษาปีที่5 ในวันเสาร์ที่26 ธันวาคม 2563 และบรรยากาศการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 และการทดสอบความรู้ทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ประจำปีการศึกษา2564 ในวันอาทิตย์ที่27 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยมศึกษา)